Privacy Beleid Areca Fotografie

Areca Fotografie, gevestigd aan Crocusstraat 46 te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Over Areca Fotografie

Areca Fotografie wordt beheerd door Franka Nolte en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Bescherming Persoonsgegevens

Areca Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze e-mail adres: info@arecafotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Areca Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Indien u klant bent bij Areca Fotografie, zal het wel verwerkt worden. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • De foto’s/ video’s gemaakt in opdracht van u

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Areca Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te voeren.
 • U diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling

Hoelang we je persoonsgegevens bewaren

Indien u klant bent van Areca Fotografie, dan bewaren wij uw persoonsgegevens. In eerste instantie om het hele proces van kennismaking tot oplevering van foto’s/ video’s of andere marketing doeleinde op een goede wijze te laten verlopen. Daarna om u ook in de toekomst nog van dienst te kunnen zijn, indien nodig.

Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, Adres, Email adres:7 jaar > wettelijke verplichting
 • Foto’s/ Video’s: Areca Fotografie bewaart de foto’s/ video’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overééngekomen. Zolang Areca Fotografie u foto’s/ video’s bewaart, kunt u deze bij haar opvragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Areca Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@arecafotografie.nl dan verwijder we deze informatie.

Delen van Persoonsgegevens met derden

Areca Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overéénkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Areca Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht, om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Areca Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arecafotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Areca Fotografie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Areca Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Areca Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Areca Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Wijzigingen

Ik behoud me te allen tijde het recht de privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Logo Areca Fotografie

Heb je vragen of wil je graag meer informatie?

Bel mij dan op 06-12700966 of mail naar info@arecafotografie.nl

© It's all about memories

error: Content is protected !!
Scroll naar boven
×